ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 

Θέματα Συνεδρίου
Οι βασικές μεθοδολογικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

 • Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας
 • Θεωρία των σχέσεων υπεροχής
 • Αναλυτικές-συνθετικές προσεγγίσεις
 • Πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός

. Περισσότερα

 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Περιλήψεων:        20 Ιουλίου 2010
Ανακοίνωση Αποδοχής:      01 Σεπτεμβρίου 2010
Τελικά Κείμενα:                   31 Δεκεμβρίου 2010

 

Δημοσίευση Εργασιών
Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα δημοσιευθούν στα

1) Operational Research: An International Journal (ORIJ)
2) International Journal of Multicriteria Decision Making (IJMCDM)
3) International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies  (IJDATS).

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.

 
 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 30/09/10
13.30 – 14.00: Εγγραφές Συνέδρων
14.00 – 14.30: Εναρκτήρια Συνεδρίαση – Χαιρετισμοί

14.30 – 16.00: Συνεδρία 1η
Πρόεδρος: Ε. Γρηγορούδης

 1. Implementation of UTASTAR in GIS Environment and an Application to Site Suitability Analysis.  O. Demesouka, A. Vavatsikos, K. Anagnostopoulos.
 2. Α Μulticriteria analysis of marketing functions through the Internet for skiing centers in Greece. G. Tsekouropoulos,  Z . Andreopoulou,  T. Koutroumanidis.
 3. Employing an MCDA method for network efficiency assessment. P. Fouliras.
 4. Σχέση Ικανοποίησης του Πελάτη και των Οικονομικών Επιχειρηματικών Αποτελεσμάτων : Η Περίπτωση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα.  Δ. Δρόσος, Ν. Τσότσολας, Π. Μανωλιτζάς
 5. Service Innovation Strategies using correspondence analysis.  F. Kitsios, O. Moschidis, E. Livanis.
 6. Comparing DEA and AHP Methodologies: A Case Study on Information and Communication Technology Industries. E. Stiakakis  A. Sifaleras
 7. A tourist satisfaction measurement model based on multiple criteria: Application to the case of Skopelos Island.  Y. Siskos, V. Rodios, N. Tsotsolas.

 

16.00 – 16.30: Διάλειμμα – Καφές

16.30 – 18.00: Συνεδρία
Πρόεδρος: Σ. Ταμπάκης

 1. Technology transfer and MCDA: Matching the needs of business organizations. N. Matsatsinis, P. Delias, K. Lakiotaki, E. Grigoroudis.
 2. Μulticriteria decision analysis in project management Evaluation of education infrastructure projects using AHP. C. Triantafyllidis J. Papathanasiou.
 3. Structuring a multicriteria strategic decision problem for publishing decision support. S. Alexopoulos, Y. Siskos, N. Tsotsolas, N. Hristodoulakis.
 4. Αξιολόγηση των προτιμήσεων για τις επιπτώσεις ίδρυσης και λειτουργίας ΜΥΗΕ. Ε. Γρηγορούδης , Γ. Αραμπατζής.
 5. Προς Ένα Αποτελεσματικό Μοντέλο Αξιολόγησης Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας με τη Χρήση Μεθόδων Πολυκριτήριας Ανάλυσης : Η Περίπτωση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Ε. Φράγκου  Δ. Δρόσος.
 6. Βελτίωση των Γενικών Ικανοτήτων των Φοιτητών κατά την διάρκεια φοίτησής τους. Ε. Κρασαδάκη, Ν. Ματσατσίνης, Δ. Δρόσος.
 7. Ranking of fish processing firms’ websites in Greece. Z.Andreopoulou, A. Kokkinakis, T. Koutroumanidis

 

Παρασκευή 01/10/10

09.00 – 10.30: Συνεδρία 3η
Πρόεδρος: Θ. Κουτρουμανίδης

 1. Πολυκριτήρια ανάλυση για την ταξινόμηση και σύγκριση αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χρήση δεικτών κοινωνικής βιωσιμότητας. Π. Χατζηνικολάου, Θ. Μπουρνάρης, Β. Μάνος.
 2. Εκτίμηση της τεχνικής αποτελεσματικότητας προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων φυλής Χίου με τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων. Α. Θεοδωρίδης, Δ. Ρουστέμης, Α. Ράγκος, Κ. Γαλανόπουλος, Ζ. Άμπας
 3. Optimization of water pricing in the Greek agricultural sector. Ε. Zafeiriou, Th. Koutroumanidis.
 4. Επιπτώσεις μελλοντικών σεναρίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην κοινωνική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Θ. Μπουρνάρης, Β. Μάνος.
 5. Κατάταξη Επιχειρήσεων βάσει μη μετρήσιμων Οικονομικών Παραμέτρων: Εφαρμογή μεθοδολογικού σχήματος σε προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Σ. Αγγελόπουλος, Κ. Σούτσας.
 6. Περιβαλλοντική αξιολόγηση δασικού δρόμου με βάση πολυκριτήρια ανάλυση και με τη χρήση GIS.  Β. Δρόσος.
 7. Συγκριτική ανάλυση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών τεχνολογιών παραγωγής: Η περίπτωση των εναλλακτικών συστημάτων αγροτικής παραγωγής. Α. Θεοχαρόπουλος, Ε. Παπαναγιώτου.

 

10.30 – 11.00: Διάλειμμα – Καφές

11.00 – 12.30: Συνεδρία
Πρόεδρος: Κ. Αναγνωστόπουλος

 1. STORM-RA: An implemented, collaborative, multi-criteria decision making risk assessment methodology. Th. Ntouskas, N. Polemi.
 2. Optimal Portfolio Selection under a new perspective of the Three Factor Model. N. Loukeris, X Wang, I. Eleftheriadis
 3. Default prevention under the Value at Risk and Expected Shortfall.  N. Loukeris, A. Khuman, I. Eleftheriadis
 4. Optimizing sampling by using Lagrange multipliers. K. Kitikidou
 5. Πολυκριτήρια βελτιστοποίηση με χρήση ασαφών κριτηρίων και στοχαστικών ποσοτήτων: Monte Carlo επίλυση και ανάλυση ευαισθησίας. Εφαρμογή στην περίπτωση επιλογής νοσοκομειακής μονάδας από τον πληθυσμό. Α. Ράπτης
 6. Multiobjective Metaheuristics for Complex Portfolio Selection Problems G. Mamanis, K. P. Anagnostopoulos.
 7. Portfolio selection in Athens stock exchange with MACBETH and MAUT multicriteria methods.  C. Hurson, K. Mastorakis, Y. Siskos.

 

12.30 – 13.30: Συνεδρία 5η
Πρόεδρος - Εισηγητής: Ι. Σίσκος
Στρογγυλό Τραπέζι: Ανοιχτά προβλήματα πολυκριτήριας ανάλυσης.
15.00 – 17.00: Συνεδρία 6η
Πρόεδρος: Δ. Κουλουριώτης

 1. Maritime index forecasting using non-linear methods.  C . Giziakis,  A. Goulielmos,  E. Kapothanasis.
 2. Evaluation of artificial neural networks as a model for forecasting consumption of wood products. G. Tigas, P. Lefakis, K. Ioannou.
 3. New operational tools in MUSA decision support system. N. Tsotsolas, N. Christodoulakis, Y. Siskos.
 4. Επιλογή και σύνθεση κανόνων δρομολόγησης για πολυκριτήριο χρονοπρογραμματισμό εργασιών σε ένα εξυπηρετητή. Β. Γκαμπέση, Α. Σ. Ξανθόπουλος και Δ. Ε. Κουλουριώτης.
 5. Evolutionary Feature Selection in Distance Based Classification Problems. G. Papakostas, D. Koulouriotis, A. Polydoros, E. Boukas,
 6. Η Επίδραση του νέου Οικονομικού και Οργανωτικού Περιβάλλοντος της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης στην Εργασιακή Ικανοποίηση του Προσωπικού. Μελέτη Περίπτωσης: Συγκριτική Ανάλυση της Εργασιακής Ικανοποίησης του Πυροσβεστικού Προσωπικού, πριν και μετά τα νέα μέτρα. Α. Παραλίκας, Α. Σταθοπούλου, Σ. Αλεξόπουλος.
 7. Ενεργειακός σχεδιασμός με πολυκριτηριακά μοντέλα λήψης αποφάσεων για αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο. Ι. Μουρμούρης, Κ. Ποτόλιας

 

 

17.00 – 17.30: Διάλειμμα – Καφές

17.30 – 19.00: Συνεδρία 7η
Πρόεδρος: Κ. Σούτσας

 1. Artificial Neural Network Modeling in Regional Interaction Analysis. D. Tsiotas, S. Polyzos.
 2. Multi-objective spatial forest planning using genetic algorithm and GIS. D. Fotakis, D. Myronidis, K. Ioannou
 3. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας λιμένων της Ν/Α Ευρώπης με χρήση DEA. Σ. Νιαβής,  Σ. Πολύζος.
 4. Χωρομέτρηση δημοσίων υπηρεσιών σε επιλεγμένους δήμους του Ν. Αττικής. N. Παπαγιάννης, Γ. Χατζηγεωργίου, Γ. Πρώιας, Γ. Φώτης.
 5. Κριτική περιγραφή & εφαρμογή πολυκριτηριακής μεθοδολογίας εύρεσης βέλτιστης περιφερειακής κατανομής δημοσίων επενδύσεων. Μ. Γεράκη ,  Σ. Πολύζος.
 6. Αξιολόγηση των περιφερειακών ανισοτήτων με χρήση της Shift – Share Analysis. Σ. Πολύζος,  Τ. Πνευματικός.

 

19.00 – 19.15: Καταληκτική Συνεδρίαση

 

 

Σάββατο 02/10/10: Κοινωνικό Πρόγραμμα-Εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς

10.00: Αναχώρηση για Δαδιά
11.30:  Ξενάγηση στο Εθνικό Πάρκο
17.00:  Επιστροφή στην Ορεστιάδα

 

 

Download Link

 

 
 
Copyright © 2010 Web Master Ioannou Konstantinos