ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 

Θέματα Συνεδρίου
Οι βασικές μεθοδολογικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

  • Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας
  • Θεωρία των σχέσεων υπεροχής
  • Αναλυτικές-συνθετικές προσεγγίσεις
  • Πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός

. Περισσότερα

 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Περιλήψεων:        20 Ιουλίου 2010
Ανακοίνωση Αποδοχής:      01 Σεπτεμβρίου 2010
Τελικά Κείμενα:                   31 Δεκεμβρίου 2010
Περισσότερα

 

Δημοσίευση Εργασιών
Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα δημοσιευθούν στα

1) Operational Research: An International Journal (ORIJ)
2) International Journal of Multicriteria Decision Making (IJMCDM)
3) International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies  (IJDATS).

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.

 
 
 
 
 
 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν περίληψη της εργασίας τους μέχρι 20/07/2010. Η περίληψη πρέπει να έχει έκταση μιας σελίδας και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τίτλο εργασίας
  • Ονόματα συγγραφέων, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση
  • Κείμενο 300 έως 600 λέξεων, στο οποίο θα αναλύονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία προσέγγισης, οι εφαρμογές και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.

Οι εργασίες που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα επιλεγούν από την Επιστημονική Επιτροπή η οποία θα τις αξιολογήσει με βάση τις περιλήψεις που θα υποβληθούν.
Οι περιλήψεις και τα τελικά κείμενα θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή MS Word), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: garamp@fmenr.duth.gr

Τόπος και Χρόνος Διεξαγωγής

30 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Αμφιθέατρο Κ. Σίδερης
Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα

Δήλωση Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλλουν περίληψη της εργασίας τους μέχρι 20 Ιουλίου 2010. Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο είναι:

  • 150 € για μη μέλη της ΕΕΕΕ
  • 120 € για μέλη της ΕΕΕΕ
  • 60 € για φοιτητές και σπουδαστές

και περιλαμβάνει την παρακολούθηση των εργασιών, τη διάθεση έντυπου υλικού, τη συμμετοχή στις επίσημες κοινωνικές εκδηλώσεις, γεύματα, δείπνα, καφέδες κ.α. Το δικαίωμα συμμετοχής θα πρέπει να καταβληθεί στο λογαριασμό της ΕΕΕΕ στη Citibank (αρ. λογαριασμού 0506898773) και όπου δεν υπάρχει στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογαριασμού 116-480017/63). Ένα αντίτυπο της καταβολής θα πρέπει να αποσταλεί στη Γραμματεία του Συνεδρίου.

Γραμματεία Συνεδρίου
Δέσποινα Τριανταφύλλου
ΕΕΕΕ, Σολωμού 20, Αθήνα 10682
Τηλ. 210-3807532, Fax: 210-3847578
E-mail: eeee@otenet.gr

 

Πληροφορίες
Γαρύφαλλος Αραμπατζής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα
Τηλ. 25520-41158, 41146, Fax: 25520-41192
E-mail: garamp@fmenr.duth.gr

Την Πέμπτη 30/09/2010 στις 9:45 πμ θα υπάρχει λεωφορείο στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης για την μεταφορά των συνέδρων στην Ορεστιάδα.

 

 
 
Copyright © 2010 Web Master Ioannou Konstantinos