ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 

Θέματα Συνεδρίου
Οι βασικές μεθοδολογικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

 • Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας
 • Θεωρία των σχέσεων υπεροχής
 • Αναλυτικές-συνθετικές προσεγγίσεις
 • Πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός

. Περισσότερα

 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Περιλήψεων:        20 Ιουλίου 2010
Ανακοίνωση Αποδοχής:      01 Σεπτεμβρίου 2010
Τελικά Κείμενα:                   31 Δεκεμβρίου 2010
Περισσότερα

 

Δημοσίευση Εργασιών
Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα δημοσιευθούν στα

1) Operational Research: An International Journal (ORIJ)
2) International Journal of Multicriteria Decision Making (IJMCDM)
3) International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies  (IJDATS).

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.

 
 
 

 

 

Θέματα Συνεδρίου
Οι βασικές μεθοδολογικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

 • Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας
 • Θεωρία των σχέσεων υπεροχής
 • Αναλυτικές-συνθετικές προσεγγίσεις
 • Πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός
 • Προγραμματισμός στόχων
 • Μοντελοποίηση προτιμήσεων
 • Πολυκριτήρια συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
 • Πολυκριτήριες προσεγγίσεις στη λήψη ομαδικών αποφάσεων
 • Ανάλυση ευστάθειας

Ταυτόχρονα, στο αντικείμενο του Συνεδρίου περιλαμβάνονται εφαρμογές της πολυκριτήριας ανάλυσης στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Ως ενδεικτικά πεδία εφαρμογών αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Διαχείριση παραγωγικών συστημάτων
 • Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού
 • Διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Διαχείριση φυσικών πόρων, ενέργειας και περιβάλλοντος
 • Αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση
 • Εφοδιαστική
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Μάρκετινγκ
 • Μεταφορές
 • Ναυτιλία
 • Άμυνα
 • Τουρισμός
 • Υγεία
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση και οικονομική διαχείριση

Φυσικά, κάθε εργασία «μονοκριτήριας βελτιστοποίησης» είναι επίσης ευπρόσδεκτη στο Συνέδριο.

 
 
Copyright © 2010 Web Master Ioannou Konstantinos