ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 

Θέματα Συνεδρίου
Οι βασικές μεθοδολογικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

  • Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας
  • Θεωρία των σχέσεων υπεροχής
  • Αναλυτικές-συνθετικές προσεγγίσεις
  • Πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός

. Περισσότερα

 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Περιλήψεων:        20 Ιουλίου 2010
Ανακοίνωση Αποδοχής:      01 Σεπτεμβρίου 2010
Τελικά Κείμενα:                   31 Δεκεμβρίου 2010
Περισσότερα

 

Δημοσίευση Εργασιών
Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα δημοσιευθούν στα

1) Operational Research: An International Journal (ORIJ)
2) International Journal of Multicriteria Decision Making (IJMCDM)
3) International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies  (IJDATS).

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.

 
 
 
 
 
 

 

Διαμονή
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου έχει εξασφαλίσει συμφέρουσες τιμές για τους συνέδρους σε ξενοδοχεία της πόλης της Ορεστιάδας (τιμές σε €, με πρωινό):
 

 

1κλιν. (€)

2κλιν. (€)

Τηλ [25520]

Αλέξανδρος
***

 

54   

 

77

 

27000-3

Βιέννη
Γ΄Κατηγορίας

 

35

 

50

 

22578

Ηλέκτρα
****

52

74

 

21110-2

Σελήνη
Γ΄Κατηγορίας

 

35

 

45

 

22636

 
 
Copyright © 2010 Web Master Ioannou Konstantinos