ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 

Θέματα Συνεδρίου
Οι βασικές μεθοδολογικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

  • Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας
  • Θεωρία των σχέσεων υπεροχής
  • Αναλυτικές-συνθετικές προσεγγίσεις
  • Πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός

. Περισσότερα

 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Περιλήψεων:        30 Ιουνίου 2010
Ανακοίνωση Αποδοχής:      01 Σεπτεμβρίου 2010
Τελικά Κείμενα:                   31 Δεκεμβρίου 2010
Περισσότερα

 

Δημοσίευση Εργασιών
Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα δημοσιευθούν στο Operational Research: An International Journal (ORIJ) και στο International Journal of Multicriteria Decision Making. . Οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.

 
 
 
 
 
 

 


Σάββατο 02/10/10: Εκδρομή στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς  

 

 

 

Ενδιαφέροντα Links απο τον Νομό Έβρου

Νομαρχία Έβρου

Αλεξανδρούπολη

Ορεστιάδα

Δάσος Δαδιάς

 
 
Copyright © 2010 Web Master Ioannou Konstantinos