ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
 

Θέματα Συνεδρίου
Οι βασικές μεθοδολογικές θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

  • Πολυκριτήρια θεωρία χρησιμότητας
  • Θεωρία των σχέσεων υπεροχής
  • Αναλυτικές-συνθετικές προσεγγίσεις
  • Πολυκριτήριος μαθηματικός προγραμματισμός

. Περισσότερα

 

Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή Περιλήψεων:        20 Ιουλίου 2010
Ανακοίνωση Αποδοχής:      01 Σεπτεμβρίου 2010
Τελικά Κείμενα:                   31 Δεκεμβρίου 2010
Περισσότερα

 

Δημοσίευση Εργασιών
Επιλεγμένες εργασίες που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα δημοσιευθούν στα

1) Operational Research: An International Journal (ORIJ)
2) International Journal of Multicriteria Decision Making (IJMCDM)
3) International Journal of Data Analysis Techniques and Strategies  (IJDATS).

Οι εργασίες που θα υποβληθούν για δημοσίευση θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα.

 
 
 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ
 

Η 7η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων αποτελεί τη συνέχεια των αντίστοιχων συναντήσεων των προηγούμενων ετών. Η επιτυχία των συναντήσεων αυτών αποτελεί σαφή ένδειξη της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας που έχει αναπτυχθεί από τους Έλληνες ερευνητές στο χώρο της πολυκριτήριας ανάλυσης. Στόχος της 7ης Συνάντησης είναι η παρουσίαση των νέων ερευνητικών αποτελεσμάτων στο χώρο αυτό από Έλληνες ερευνητές, δίνοντας έμφαση τόσο στις νέες μεθοδολογικές εξελίξεις όσο και σε πρακτικές εφαρμογές σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Η 7η Συνάντηση πραγματοποιείται στη φιλόξενη πόλη της Ορεστιάδας

 

 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ

BIG CITY ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΝΕΛΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Μ.Β.Ε

 

 

 

Tested with ie 8, mozila firefox, google chrome, safari
 
Copyright © 2010 Web Master Ioannou Konstantinos